Valgemetsa MTÜ 

Eesmärgid

• Valgemetsa küla elukeskkonna ja elu harmoonilise arengu kindlustamine;
• Kohaliku kultuurielu edendamine;
• Küla positiivse maine arendamine;
• Külade elanike koostöö edendamine;
• Keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi edendamine;
• Kultuuri- ja spordiürituste korraldamine;
• Kohaliku majandustegevuse, ettevõtluse ja turismi edendamine;
• Infrastruktuuri parandamisele kaasaaitamine;
• Heategevus;
• Täiend- ja ümberõppe korraldamine;
• Sotsiaalvaldkonnaga tegelemine;
• Stipendiumite maksmine;
• Küla ajaloo uurimine ja talletamine.


Otsi
 
MTÜ VALGEMETSA
info@valgemetsa.info

 
 

Mittetulundusühing Valgemetsa
Koduleht Elitec'st